XE      10 %   
  
2022/4/2
                            XE                                  3    28              637       XE         BA.2    10 %                           
       